Retourbeleid

49. Volgens de overeenkomst voor verkoop op afstand kan elke klant die de hoedanigheid van een gebruiker heeft, de overeenkomst op een niet-inbreukmakende commerciële manier annuleren zonder een objectieve reden voor de claim op te geven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Vanaf de dag van het herroepingsbericht heeft de consument nog eens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. De verzendkosten voor het retourneren zijn een aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de klant. “WOW Tea” accepteert geen goederen die worden verzonden via de betaalmethode onder rembours.


50. Andere gronden voor beëindiging van de overeenkomst op afstand door de klant zijn:

50. 1. Defecte verpakking – De klant kan om vervanging van de goederen verzoeken als hij constateert dat deze er commercieel slecht uitziet. In dit geval zijn de kosten voor het retourneren van het product voor rekening van de verkoper. Indien de klant bij ontvangst van de goederen door de klant niet binnen 24 uur schriftelijk of telefonisch contact opneemt met “WOW Tea” om de schade aan de betreffende producten vast te stellen, worden deze geacht in goede commerciële vorm te zijn ontvangen. In dit geval is “WOW Tea” niet verplicht de betreffende producten te vervangen.
50. 2. Gemengd product bij levering. Als de klant constateert dat het door de koerier geleverde product afwijkt van het product dat hij heeft besteld, kan hij het terugsturen naar de koerier om hem het juiste product te sturen. De verzendkosten zijn voor rekening van de verkoper.


51. De klant is verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de gekochte goederen terug te sturen of om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst op afstand, door zijn beslissing binnen de gestelde termijn ondubbelzinnig kenbaar te maken via schriftelijke communicatie via e-mail. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het herroepingsformulier gebruiken. Bij het niet naleven van de productretourtermijn van 14 dagen of indien het product wordt geretourneerd zonder dat de klant de verkoper hiervan op de hoogte heeft gebracht, is deze niet verplicht de door de klant betaalde bedragen terug te betalen.


52. Als er zich een probleem voordoet met de gekochte goederen, kan de klant contact opnemen met de verkoper via e-mailadres: [email protected].
De geschatte reactietijd bedraagt 24 tot 48 uur (exclusief weekenden).


53. Goederen moeten worden geretourneerd naar het magazijn van “WOW Tea”: Bedrijf: MLV-Fulfillment, c/o WOW TEA, adres: Glück-Auf-Straße 36, 57271 Hilchenbach, Duitsland, telefoon: 004917642755694 voor “WOW Tea” met de mogelijkheid om de status van de producten te bekijken en te onderzoeken om vast te stellen of aan de retourvoorwaarden wordt voldaan.


54. In het geval dat de klant gebruik maakt van zijn recht om de koopovereenkomst op afstand te herroepen, zal “WOW Tea” de betaalde bedragen volledig terugbetalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop het artikel terug werd aanvaard in het magazijn van “WOW Tea”. De kosten voor het terugsturen van de goederen worden afgetrokken van het bedrag dat de consument heeft betaald in overeenstemming met de overeenkomst, behalve als de klant de goederen voor eigen rekening heeft teruggestuurd en de leverancier heeft geïnformeerd.

54.1. – Als de klant zijn bestelling niet langer wenst, moet hij/zij de goederen op zijn/haar rekening terugsturen naar ATOP LLC. De klant moet ATOP LLC dan een trackingnummer verstrekken. Wanneer ATOP LLC ervoor heeft gezorgd dat de goederen naar het magazijn zijn teruggestuurd en het pakket niet is beschadigd, heeft zij de verantwoordelijkheid om het geld binnen 14 kalenderdagen aan de klant terug te betalen.

55. De verkoper heeft het recht om de terugvordering van het bedrag uit te stellen tot de ontvangst van de verkochte goederen en is niet verantwoordelijk voor artikelen die niet in zijn magazijn zijn afgeleverd.

56. De terugvordering van het bedrag gebeurt via bankoverschrijving op de rekening vermeld in het retourformulier dat HIER kan worden gedownload. Indien de betaling per bankkaart of PayPal wordt gedaan, wordt het bedrag teruggestort op de kaart of rekening waarmee de betaling is gedaan.

57. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht uit de overeenkomst voor verkoop op afstand, moet hij de goederen zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop de gebruiker zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugleveren aan “WOW Tea”. De deadline wordt geacht te zijn nageleefd als de gebruiker vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen schriftelijk informatie voor zijn beslissing aan “WOW Tea” verstrekt.

58.De vervangingstermijn, wegens een technisch defect of breuk, van glazen flessen en infusers bedraagt 15 kalenderdagen vanaf de dag van aanvaarding van de goederen door de klant. De klant is verplicht bewijsmateriaal (foto of video) te overleggen van de door hem gemelde technische fout of breuk. Na deze periode heeft “WOW Tea” het recht om de retournering of vervanging van deze producten te weigeren. WOW TEA flessen en gelimiteerde kopjes zijn NIET vaatwasmachinebestendig. ATOP Ltd. is niet verantwoordelijk voor schade aan producten na het wassen in de vaatwasser.

59. Bij uitoefening van het herroepingsrecht van de koopovereenkomst op afstand is de klant verplicht de van de leverancier ontvangen goederen, hun kwaliteit intact en veilig te houden tot aan hun terugzending.

60. Indien de door de klant bestelde en vooruitbetaalde goederen niet door de verkoper kunnen worden geleverd, zal de verkoper de klant hierover informeren en het betaalde bedrag terugbetalen binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de verkoper dit feit heeft vastgesteld of vanaf de datum waarop de klant te kennen heeft gegeven dat hij de overeenkomst wenst te beëindigen.

61. Voorwaarden voor het retourneren of ruilen:

61. 1. De klant dient de verkoper schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen met een ingevuld retourformulier. Bij een probleem met de producten dient de klant foto’s of videomateriaal aan te leveren.

61. 2. Alle goederen moeten in dezelfde staat verkeren als bij levering, zonder beschadigingen, in een onberispelijke commerciële uitstraling en volledig uitgerust. De verpakking moet intact zijn, niet gebroken, bekrast of beschadigd;

61. 3. Indien bij het product een cadeau is meegeleverd, dient dit geretourneerd te worden;

61,4. – Volgens de overeenkomst voor verkoop op afstand kan elke klant die de hoedanigheid van een gebruiker heeft, de overeenkomst op een niet-inbreukmakende commerciële manier annuleren zonder een objectieve reden voor de claim op te geven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. De verzendkosten voor het retourneren zijn een aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de klant. ATOP LLC accepteert geen goederen die worden verzonden via de betaalmethode onder rembours.

61,5. – Als de klant een product wil retourneren dat is gekocht als onderdeel van een promotiebundel – de normale prijs van de resterende producten (of de bundelprijs, als er een actieve promotiebundel met dezelfde producten is) wordt aan de klant in rekening gebracht (er worden ook bezorgkosten toegevoegd als het bestelbedrag lager is dan het vereiste minimum voor gratis verzending). Het verschil tussen het door de klant betaalde bedrag en de gewijzigde bestelprijs wordt terugbetaald tot 14 dagen nadat de klant het product heeft geretourneerd.

62. Indien het product in geopende/gebruikte staat wordt geretourneerd en niet als nieuw kan worden verkocht, behoudt de verkoper zich het recht voor om de teruggave van het door de klant bij het plaatsen van de bestelling betaalde bedrag te weigeren, evenals de daaropvolgende kosten van het retourneren van het product.

WOW TEA

Resultaten kunnen variëren: Oorzaken voor overgewicht of obesitas verschillen van persoon tot persoon. Of het nu om genetische of omgevingsfactoren gaat, er moet worden opgemerkt dat voedselinname, stofwisselingssnelheden en niveaus van lichaamsbeweging en fysieke inspanning van persoon tot persoon verschillen. Dit betekent dat de resultaten van het gewichtsverlies ook van persoon tot persoon zullen verschillen. Geen enkel individueel resultaat mag als typisch worden beschouwd. Alle ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijke bronnen.

© 2024 WOWTEA. All rights reserved

Sluit je aan bij de wachtlijst Wij laten u weten wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder uw geldige e-mailadres achter.