Πολιτική επιστροφών

49. Σύμφωνα με τη  σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, κάθε πελάτης που έχει την ιδιότητα του χρήστη μπορεί να επιστρέψει το προϊόν σε ακέραια εμπορική κατάσταση, χωρίς να αναφέρει αντικειμενικό λόγο για την επιστροφή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος, που επιστρέφεται, είναι υποχρέωση και ευθύνη του πελάτη. Το WOW Tea δεν θα αποδεχθεί προϊόντα που έχουν αποσταλεί με αντικαταβολή. 

50. Άλλοι λόγοι ακύρωσης της σύμβασης εξ αποστάσεως από την πλευρά του πελάτη είναι:

50.1. Σπασμένη συσκευασία – Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση των αγαθών εάν διαπιστώσει ότι βρίσκονται σε κακή εμπορική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον Πωλητή. Με την παραλαβή των αγαθών από τον Πελάτη και εάν εντός 24 ωρών ο Πελάτης δεν αποστέλλει πληροφορίες γραπτώς ή τηλεφωνικά στο WOW Tea σχετικά με διαπιστωθείσες ζημίες στα αντίστοιχα προϊόντα, αυτά θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί σε καλή εμπορική κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, το WOW Tea δεν υποχρεούται να αντικαθιστά τα αντίστοιχα προϊόντα.

50.2. Λανθασμένο προϊόν κατά την παράδοση. Εάν ο πελάτης διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί από τον Κούριερ διαφέρουν από αυτά που έχει παραγγείλει, μπορεί να τα επιστρέψει στον Κούριερ προκειμένου να του σταλούν τα σωστά. Τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν τον Πωλητή.

51. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Πωλητή για την πρόθεσή του να επιστρέψει τα αγορασθέντα αγαθά ή να ακυρώσει τη σύμβαση εξ αποστάσεως, δηλώνοντας την απόφασή του σαφώς με γραπτή ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για να ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει έντυπο άσκησης δικαιώματος ακύρωσης. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η περίοδος 14 ημερών για επιστροφή προϊόντος ή εάν το προϊόν επιστραφεί χωρίς ο Πελάτης να έχει ειδοποιήσει τον Πωλητή, ο τελευταίος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη.

52. Σε περίπτωση προβλημάτων με τα αγορασθέντα προϊόντα, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
Ο αναμενόμενος χρόνος απόκρισης είναι εντός 24 έως 48 ωρών (εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων).

53. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στην αποθήκη του WOW Tea: ul. “Simeon Petrov” 19, Bozhurishte, Sofia, για το WOW Tea με επιλογή εξέτασης, ώστε να εξεταστεί η κατάσταση και η συμμόρφωση με τους όρους επιστροφής.

54. Σε περίπτωση που ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης, το WOW Tea υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών πίσω στην αποθήκη του WOW Tea. Από το ποσό που έχει καταβάλλει ο πελάτης σύμφωνα με τη σύμβαση αφαιρείται το κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο πελάτης επέστρεψε τα αγαθά για δικό του λογαριασμό και ειδοποίησε τον προμηθευτή για αυτό.

54.1. Εάν μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης αποφασίσει ότι δεν θέλει να την λάβει, πρέπει να την στείλει στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. με δικά του έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. τον έγκυρο αριθμό παρακολούθησης της απεσταλμένης παραγγελίας. Η ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε από τον πελάτη εντός 14 ημερών μετά την εξασφάλιση ότι η αποστολή έχει επιστραφεί στην αποθήκη και ότι δεν έχει κατασραφεί η κατάσταση των προϊόντων.

55. Ο πωλητής έχει δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή του ποσού μέχρι την παραλαβή των πωληθέντων αγαθών και δεν ευθύνεται για αποστολές που δεν έχουν παραδοθεί στην αποθήκη του.

56. Η επιστροφή του ποσού γίνεται με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό που αναγράφεται στο έντυπο ακύρωσης που μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ. Εάν η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κάρτα ή μέσω του Paypal, το ποσό επιστρέφεται στην κάρτα ή στον λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή.

57. Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, οφείλει να παραδώσει τα αγαθά πίσω στο WOW Tea χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης έχει ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τη σύμβαση. Η τελική προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο χρήστης στείλει τις πληροφορίες σχετικά με την απόφασή του στο WOW Tea γραπτώς πριν από την προθεσμία των 14 ημερών.

58. Η προθεσμία αντικατάστασης λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας ή θραύσης γυάλινων φιαλών και εγχυτήρων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων από τον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφία ή βίντεο) για την αναφερόμενη τεχνική δυσλειτουργία ή ζημιά.  Μετά από αυτή την περίοδο, το WOW Tea έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ή την ανταλλαγή αυτών των προϊόντων.Τα μπουκάλια WOW TEA και τα περιορισμένα φλιτζάνια ΔΕΝ είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων. Η ATOP Ltd. δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστούν τα μπουκάλια/φλιτζάνια μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

59. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης εξ αποστάσεως, ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα αγαθά που έλαβε από τον προμηθευτή, την ποιότητά τους και την ασφάλειά τους μέχρι την επιστροφή τους.

60. Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα και προπληρωμένα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Πελάτη για αυτό και θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης αυτού του γεγονότος ή από την ημερομηνία, στην οποία ο πελάτης εξέφρασε την επιθυμία του να ακυρώσει τη σύμβαση.

61. Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης:

61.1. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον Πωλητή μέσω email με μια συμπληρωμένη φόρμα επιστροφής.
Σε περίπτωση προβλήματος με τα προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να παρέχει φωτογραφίες ή υλικό βίντεο.

61.2. Όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όπως στην παράδοση, χωρίς τραυματισμούς, σε καλή εμπορική κατάσταση και με πλήρη εξαρτήματα. Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια, μη σχισμένη, μη γρατζουνισμένη ή μη κατεστραμμένη.

61.3. Αν το προϊόν συνοδεύτηκε από δώρο, το δώρο πρέπει να επιστραφεί επίσης.

61.4. Σύμφωνα με τη Σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε μη κατεστραμμένη εμπορική μορφή, χωρίς να παρουσιάσει αντικειμενικό λόγο γι’ αυτό, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. βαρύνουν τον πελάτη. Η ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. δεν θα δεχτεί την παράδοση των επιστρεφόμενων προϊόντων που αποστέλλονται με αντικαταβολή.

61.5. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν που αγοράστηκε ως μέρος ενός πακέτου προσφοράς, τότε η κανονική τιμή των υπόλοιπων προϊόντων (ή η τιμή ενός πακέτου προσφοράς, εάν υπάρχει τέτοιο με τα ίδια προϊόντα) θα γίνει αποδεκτή για τη νέα τιμή της παραγγελίας (το κόστος της παράδοσης θα προστεθεί εάν η νέα τιμή της παραγγελίας είναι κάτω από το ελάχιστο για δωρεάν αποστολή). Η διαφορά μεταξύ του ποσού που πληρώθηκε από τον πελάτη και της νέας τιμής της παραγγελίας θα επιστραφεί στον πελάτη εντός 14 ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε.

62. Αν το προϊόν επιστρέφεται σε ανοιχτή / χρησιμοποιημένη κατάσταση όπου δεν μπορεί να πωληθεί ως καινούργια, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη κατά την παραγγελία, καθώς και τα επακόλουθα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

WOW TEA

© 2021 WOW Tea Greece. All rights reserved

 
Εγγραφείτε Θα σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο. Παρακαλούμε εισάγετε το email σας παρακάτω.