ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az áruk e-kereskedelmi weboldalon történő értékesítésének feltételei

TÁRGY

1. Ezek az általános feltételek az „ATOP” LLC és a fogyasztók közötti, a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett távértékesítési szerződéseket szabályozzák a www.wowtea.eu/hu elektronikus boltban kínált termékek megrendelésével és megvásárlásával kapcsolatban.

CÉGINFORMÁCIÓ 

2. Az “ATOP” LLC. a kereskedelemről szóló törvény értelmében vett korlátozott felelősségű kereskedelmi társaság, UIC: 204725382, VAT szám: BG 204725382 cím: 79 Nikola Gabrovski Str., Fl. 1, Sofia 1700, Bulgaria.
3. A “WOW Tea” az “ATOP” LLC fenntartott védjegye és tulajdona. A ”WOW Tea” www.wowtea.eu weboldal és a hozzá tartozó aloldalak adminisztrátora.
4. A fent említett címen kívül a ”WOW Tea”-val a + 359 889 354 543 telefonszámon vagy e-mailben lehet kapcsolatba lépni: [email protected]
A becsült válaszidő 24-48 óra (hétvégék nélkül).

ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

5. Ezen általános feltételek alkalmazásában az alábbi kifejezések jelentése a következő::
5.1. Eladó – A honlapon közzétett “WOW Tea” vagy az “ATOP” Kft. bármelyik partnere.
5.2. Weboldal/site weboldalak, csatolva a www.wowtea.eu domainhez és a hozzá tartozó aloldalakhoz.
5.3. Internetes oldal – a weboldal szerves és különálló része.
5.4. Felhasználó/Ügyfél – Bármely személy, aki nem áll a “WOW Tea” alkalmazásában, és bármilyen módon használja a fent említett internetes oldalakat.
5.5. Felhasználói fiók/Fiók – egy külön rész a webhelyen, amely tartalmazza a Felhasználóval kapcsolatos információkat, amelyeket a felhasználó biztosít a regisztráció során, és amelyet a www.wowtea.eu tárol, miközben a felhasználói profilhoz való hozzáféréshez felhasználói név és jelszó bevitele szükséges. A felhasználói profil lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy megvizsgálja és szerkessze a regisztrációkor megadott adatokat, valamint a címjegyzék bejegyzéseit, hogy hozzáférjen az áruk minden, a www.wowtea.eu e-kereskedelmi áruházból történő vásárlására vonatkozó kérelemhez, a hozzáférési jelszavának megváltoztatása, információs hírlevélre történő feliratkozás,illetve annak lemondása és egyéb információk fogadása érdekében.
5.6. Rendelés – az Ügyfél kérése, amelyben kijelenti, hogy árukat vagy szolgáltatásokat kíván vásárolni a webhelyről..
5.7. Katalógus/Áruház- azon áruk listája, amelyek egy webhelyen találhatók és képviselik annak fő tartalmát, amelyhez az ügyfelek szabadon hozzáférhetnek.
5.8. Áruk – a weboldalon található katalógus része, amelyek az adásvételi szerződés tárgyát képezik.
5.9. Szerződés – minden, a “WOW Tea” és az Ügyfél között távolról megkötött szerződés áruk vásárlására az oldalról, a vevői megrendelés benyújtása következtében. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a szerződés szerves részét képezik. Minden külön-külön benyújtott megrendelés külön szerződésnek minősül.
5.10. Tartalom – A weboldalon található összes információ, amelyhez elektronikus eszköz segítségével lehet hozzáférni; minden információ tartalma, amelyet az Ügyfél küld az Eladónak, és fordítva.
5.11. Hírlevél,Prospektus,Üzenet – információforrások a “WOW Tea” oldalon található termékekre vonatkozóan.
5.12. Payment – Termékek értékesítéséből származó pénzeszközök beszedése vagy behajtása.
5.13. Vis maior körülmény – Előre nem látható esemény, a felek befolyásán kívül, amelyet nem lehet elkerülni.

ÁLTALÁNOS

6. Az általános szerződési feltételek olyan szabályokat állapítanak meg, amelyek alapján az Ügyfél használhatja a webhelyet és annak tartalmát, abban az esetben, ha az Ügyfél és az eladó között nincs más érvényes megállapodás..
7. Az általános szerződési feltételek a webhely minden ügyfele számára kötelezőek. Ennek használata azt jelenti, hogy az Ügyfél körültekintően megismerte azokat, és egyetértett velük.
7. 1. A felhasználók/ügyfelek által megadott adatokat és személyes információkat a WOW TEA a megrendelések kezelésére, termékek és szolgáltatások szállítására, fizetések feldolgozására, e-mailen, SMS-en, Viberen, WhatsApp-on, közösségi média platformokon (Facebook, Instagram, TikTok) történő kommunikációra használja fel a felhasználókkal/ügyfelekkel rendelésekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal és promóciós ajánlatokkal vagy termékajánlatokkal kapcsolatban.
8. A feltételeket egyoldalúan és bármikor megváltoztathatja a “WOW Tea”. Ezek a változások a honlapon történő közzététel után azonnal hatályba lépnek.
9. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul a felek közötti szerződések megkötéséhez, az általa létrehozott Megrendelés eredményeként.
10. A “WOW Tea” fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyoldalúan megszüntesse vagy megtagadja az Ügyfél regisztrációját, bármiféle büntetés vagy kompenzáció nélkül.
11. A megrendelés csak Magyarország területén lehetséges és érvényes, és csak 18 év feletti személyekre érvényes. A weboldalon történő regisztrációval és a megrendelés létrehozásával az Ügyfél kijelenti, hogy felnőtt korú (18 éves).
12. A “WOW Tea” kiköti, hogy a termékek képei (statikus / dinamikus prezentációk és stb) informatív jellegűek, és lehetséges, hogy a szállított termékek műszaki hibák vagy a jellemzők megváltozása, kialakítása vagy ellenőrzése miatt eltérhetnek a bemutatottól. Az eladó nem vállal felelősséget az ilyen eltérésekért.
13. Az oldalon található termékek jellemzői, leírása és ára hibákat tartalmazhat, és bármikor megváltoztatható. Az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen eltérésekért, azonban köteles azokat időben eltávolítani, ha az Ügyfél jelzi azt.
14. A “WOW Tea” fenntartja a jogot a weboldalon, annak felépítésében és működésében történő változtatásokra az ügyfelek előzetes értesítése nélkül.
15. A “WOW Tea” nem felelős semmilyen hibáért, amely technikai okok miatt az oldalon megjelenhet.
16. A “WOW Tea” fenntartja a jogot, hogy a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően bármilyen hirdetési dobozt / reklámcsíkot / bármilyen kapcsolatot és / vagy hivatkozást / linket közzétegyen a weboldal bármely részén.
17. Minden árut, beleértve a promóciós termékeket is, az eladó raktárából a rendelkezésre álló mennyiségek kimerüléséig értékesítik és szállítják, még akkor is, ha ezt a webhelyen kifejezetten nem is tüntetik fel.
18. Lehetséges, hogy a webhely linkeket / hivatkozásokat tartalmaz más webhelyekre, a “WOW Tea” nem vállal felelősséget ezen webhelyek tartalmáért és irányelveiért.
19. Az Eladó és az Ügyfél egyetértenek abban, hogy a köztük fennálló minden elektronikus kommunikáció, beleértve egy adott számla használatát is, kézírásos aláírással bír a kapcsolatok között.
20. Ha a weboldal használatának ezen általános feltételeinek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy nem alkalmazható az adott szerződésre, annak okától függetlenül, ez nem jelenti a többi rendelet érvénytelenségét vagy alkalmazhatatlanságát

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

21. Az áruk távértékesítésére vonatkozó szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Vevő által megküldött megrendelést az Eladó elfogadja.
22. Az Eladó e-mailben és / vagy telefonon értesíti az Ügyfelet a szerződés regisztrálásáról.
23. Minden olyan esetben, amikor a megrendelés regisztrálva van, és az Ügyfél visszaigazolást kapott, ugyanaz a teljes összegű fizetési kötelezettség tartozik, mint minden egyes rendelésre.
24. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy nem tudja ellátni, hogy részben vagy egészben megtagadja a szerződés teljesítését; ebben az esetben csak a beérkezett összegeket kell visszafizetnie egyéb díjak nélkül az Ügyfél részére.
25. Ha egy adott termék raktárkészlete nem elegendő az összes beérkezett megrendelés végrehajtásához, akkor az előző pontban foglaltak szerint kell eljárni.
26. Az Ügyféltől kapott információk, valamint a jelenlegi általános feltételek a távértékesítési szerződés szerves részét képezik.

INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

27. Minden Ügyfél számára megengedett a hozzáférés a webhelyhez egy fiók regisztrációja és megrendelés létrehozása céljából. Az Ügyfél felel a megadott adatok helyességéért és a polgári szerződések megkötésére vonatkozó törvény speciális követelményeinek való megfeleléséért.
28. A “WOW Tea” saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül korlátozhatja az ügyfelek hozzáférését a megrendelésekhez, termékekhez, szolgáltatásokhoz, fizetési módokhoz és egyéb információkhoz. A “WOW Tea” nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amelyet az Ügyfél szenved vagy szenvedhet e döntés eredményeként.
29. Minden Ügyfélnek csak egy fiókja lehet a webhelyen. Nem engedélyezett egy fiók megosztása több Ügyfél között; az ilyen megosztásból eredő károkért az Ügyfél viseli a felelősséget.
30. A weboldalon szereplő összes ár magyar forintban (HUF) értendő, az ÁFA-t tartalmazza.
31. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket és a fennmaradó fizetési díjakat. A szerződés teljesítését megelőzően a “WOW Tea” minden esetben megjelöli az Ügyfél által fizetendő többletköltségek értékét.
32. Az áruk vásárlása után a “WOW Tea” e-mailben, telefonon vagy más kommunikációs eszközön keresztül kérheti az Ügyfelet a vásárolt áruk visszajelzéséről. A vélemény és / vagy az Ügyféltől származó fénykép önkéntes megadásával kifejezetten egyetért azzal, hogy a “WOW Tea” felhasználhatja ezt a visszajelzést és / vagy fényképet reklámozási célokra saját webhelyén vagy aldomainjein.
33. A webhelyen feltüntetett vonallal áthúzott árak a régi árakat jelzik. Ezek az árak informatív jellegűek, és nincsenek kapcsolatban a ténylegesen érvényes árral.
34. A termékek és szolgáltatások bemutatásakor a “WOW Tea” fenntartja a jogot más termékek (kiegészítők és egyéb) használatára, amelyeket nem tartalmaz a termék ára. Ilyen esetekben a termékleírás tartalmazza a mellékelt termékkészletet, és azokat, amelyek nem tartoznak ugyanabba a leírásba, úgy kell tekinteni, hogy azok nem tartoznak a készletbe.
35. A “WOW Tea” fenntartja a jogot, hogy az áruk és szolgáltatások árait bármikor megváltoztassa, az Ügyfél előzetes értesítése nélkül.
36. A termékek és szolgáltatások ára az, amely elérhető a megrendelés időpontjában a készlet-egyenlegekkel összefüggésben és / vagy a promóció időszakában, ha van ilyen. Az árváltozás, amely a megrendelés elfogadását követően történt, nem vonatkozik rá visszamenőlegesen.
37. A “WOW Tea” nem garantálja a webhelyen megvásárolható termékek elérhetőségét, amíg e-mailben vagy telefonon nem erősítette meg az Ügyfélnek, hogy a szerződés teljesül, és a megrendelés továbbításra kerül.
38. 38. A WOW Tea saját belátása szerint akciós promóciós kódokat adhat az egyes felhasználók / vásárlók számára. A WOW TEA ennek értékét, területét és érvényességi idejét egyoldalúan határozza meg. A megadott promóciós kódokat nem lehet megosztani más felhasználókkal / ügyfelekkel.
38.1. Kettő (2) vagy több promóció nem alkalmazható egy rendelésre.
38.2. Az “ingyenes tea a második rendelésre” promóció feltétele – a megrendelésben a kívánt ingyenes tea mellett legalább egy (1) tételt kell kiválasztani normál áron.

RENDELÉS

39. Az Ügyfél a megrendelés teljesítéséhez és a megrendelés elküldéséhez megrendelést tehet a weboldalon, a rendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba való helyezésével, a webhelyen található utasításokat és lépéseket követve.
40. A megrendelés leadása után az Ügyfél elfogadja, hogy a megrendelés során szükséges minden megadott információ helytálló és teljes.
41. A hiányos megrendelések nem vezetnek a megrendelés regisztrálásához.
42. Az áruk és szolgáltatások a készletek függvényében állnak rendelkezésre, és a rendelkezésre állástól függően megerősíthetők vagy elutasíthatók.
43. A “WOW Tea” fenntartja a jogot, hogy a megrendelés feldolgozásakor telefonon vagy e-mailen keresztül tisztázza a rendelkezésre állást és a szállítási feltételeket.
44. A “WOW Tea” nem vállal felelősséget a termékek szállítási feltételeinek betartásáért.
45. A szállításig az Eladó megtagadhatja a megrendelés részleges és / vagy teljes körű teljesítését, ha a kézbesítés objektív okokból vagy a megkötött szerződés jogi hibái miatt lehetetlen, ilyenkor előre értesítik az Ügyfelet. Ilyen esetekben az Eladó köteles visszatéríteni az Ügyfél által befizetett összeget, ha van ilyen, anélkül, hogy ez további költségeket eredményezne, amelyek után a szerződést megszüntetettnek tekintik, és a feleknek nincs más kötelezettségük egymással szemben.
46. A megrendelés benyújtásával az Ügyfél biztosítja az Eladó számára a jogot, hogy minden lehetséges módon felvehesse a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy útmutatást kapjon, ha erre az említett megrendeléssel kapcsolatban szükség van.
47. Amennyiben a szállítás, a megrendelés tartalma vagy a szerződés egyéb feltételei megváltoznak, a “WOW Tea” alkalmazottjának telefonon vagy e-mailben értesítenie kell az Ügyfelet. Ebben az esetben az Ügyfélnek joga van megtagadni a szerződést vagy megerősíteni a megrendelést. Mindkét esetben az Eladó nem vállal felelősséget a már kifizetett összegek visszafizetésén túl felmerülő költségekért.
48. Az Ügyfél megtagadhatja a megrendelést mindaddig, amíg megkapja az információkat, hogy a megrendelés teljesült és függőben lévő szállítmánya van. Ezt megteheti e-mailben: [email protected]. Ezekben az esetekben az Eladó teljes mértékben megtéríti az Ügyfél által fizetett összeget, anélkül, hogy az Ügyfélnek egyéb költségeket kellene fizetnie. Az Ügyfél nem vállal felelősséget a károkért és az előnyök elvesztéséért, és a szerződés megszűntnek tekintendő.

ÁRUK VISSZATÉRÍTÉSE ÉS A TÁVOLLEVŐK ELADÁSI SZERZŐDÉS VISSZAVONÁSA

49. A távértékesítési szerződés értelmében minden olyan Vevő, aki a Felhasználó minőségével rendelkezik, a terméket jogszerű módon visszaküldheti az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon anélkül, hogy objektíven indokolná azt. A visszaküldés szállítási költségei az Ügyfelet terhelik. A “WOW Tea” nem veszi vissza azt az árut, amelyet a kézbesítéskor készpénzzel fizettek ki.
50. A távértékesítési szerződés Vevő általi felmondásának további okai:
50. 1. Hibás csomagolás – Az Ügyfél kérheti az áruk cseréjét, ha úgy találja, hogy sérült terméket kapott. Ebben az esetben a termék visszaküldésének költségeit az Eladó viseli. Ha az Ügyfél az áru kézhezvétele után 24 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a “WOW Tea” -val írásban vagy telefonon az érintett termékek károsodásának megállapítása érdekében, akkor azt úgy tekintik, hogy jó kereskedelmi formában vették át. Ebben az esetben a “WOW Tea” nem köteles a megfelelő termékeket kicserélni.
50. 2. Összecserélt termék szállításkor. Ha az Ügyfél úgy találja, hogy a futár által szállított termék különbözik a megrendeléstől, visszajuttathatja azt a futárhoz, hogy megkapja a helyes terméket. A szállítási költségeket az Eladó fedezi.
51. Az Ügyfél köteles a megvásárolt áruk visszatérítésére vagy a távértékesítési szerződésből való kilépési szándékáról értesíteni az Eladót, döntését egyértelműen, e-mailben, a megadott határidőn belüli írásbeli kommunikáció útján nyilatkozva. Az elállási jogának gyakorlása érdekében az Ügyfélnek igénybe kell vennie az Elállási Jog Űrlapot. A 14 napos termékvisszatérítési határidő be nem tartása, vagy ha a terméket az Ügyfél az Eladó értesítése nélkül küldi vissza, az utóbbi nem köteles megtéríteni az Ügyfél által befizetett összegeket..
52. Ha probléma merül fel a vásárolt árukkal, az Ügyfél kapcsolatba léphet az Eladóval a következő e-mail címen: [email protected].
A becsült válaszidő 24-48 óra (hétvégék nélkül).
53. Az árukat a “WOW Tea” raktárába kell visszajuttatni: company: Mixpakk Kft. for WOW TEA address: Barázda street 42, 1116 Budapest, Hungary phone: 36304076655 részére azzal a lehetőséggel, hogy felülvizsgálja és megvizsgálja a termékek állapotát a visszaküldés feltételeinek megfelelőségének megállapítása érdekében
54. Abban az esetben, ha az Ügyfél gyakorolja a távértékesítési szerződéstől való elállási jogát, a “WOW Tea” legkésőbb az áru a “WOW Tea” raktárába való visszaérkezésétől és átvételétől számított 14 naptári napon belül teljes egészében visszatéríti a fizetett összeget. Az áru visszaküldésének költségeit levonják a befizetett összegből, amelyet a Fogyasztó a szerződésnek megfelelően befizetett, kivéve akkor, ha az Ügyfél a saját költségén visszaküldte az árut, és erről értesítette az Eladót.
54.1. Ha az ügyfél már nem kívánja fenntartani megrendelését, a számláján lévő árukat vissza kell küldenie az ATOP LLC-nek. Ezután az ügyfélnek meg kell adnia az ATOP LLC számára a követési számot. Amikor az ATOP LLC megbizonyosodott arról, hogy az árukat visszaküldték a raktárba, és a csomagot nem károsodott, akkor felelős, hogy 14 naptári napon belül visszatérítse a pénzt az ügyfélnek.
55. Az eladónak joga van az összeg visszatérítését az eladott áruk átvételéig késleltetni, és nem felel az árukért, amelyeket nem szállítanak a raktárába.
56. Az összeg visszafizetését a visszatérítési űrlapon megadott számlára történő banki átutalással hajtják végre amely letölthető ITT. Ha a fizetés bankkártyával vagy PayPal-al történt, akkor visszatérítés oda történik, ahonnan a fizetés történt.
57. Ha az Ügyfél gyakorolja a távértékesítési szerződéstől való elállási jogát, akkor az árut indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb 14 nappal attól a naptól számítva kell visszajuttatnia a “WOW Tea” -hoz, amikor a felhasználó kijelenti a szerződéstől való elállási döntését. A határidőt akkor tartják betartottnak, ha a felhasználó a 14 napos határidő lejárta előtt, írásban benyújtja a “WOW Tea” számára a döntésére vonatkozó információkat.
58. Az üvegpalackok és az infúziós szerelékek műszaki meghibásodás vagy törés miatti cseréje 15 naptári nap, az áru Ügyfél általi készhezvételének napjától számítva. Az ügyfél köteles bizonyítékot (fényképet vagy videót) bemutatni az általa bejelentett műszaki meghibásodásról vagy törésről. Ezen időszak után a “WOW Tea” jogosult megtagadni ezen termékek visszaküldését vagy cseréjét. 58. A WOW TEA palackok és limitált kiadású poharak mosogatógépben NEM moshatók. Az ATOP Ltd. nem vállal felelősséget a termékek mosogatógépben történő mosás utáni károsodásáért.
59. A távértékesítési szerződéstől való elállási jog gyakorlásakor az Ügyfél köteles a szállítótól kapott árut, minőségét sértetlenül és biztonságban megőrizni a visszaküldésig.
60. Ha az Ügyfél által megrendelt és előre fizetett árukat az Eladó nem tudja kézbesíteni, ez utóbbi erről tájékoztatja az Ügyfelet és az Eladó visszatéríti a befizetett összeget ezen tény megállapításának napjától számított 14 napon belül, vagy attól az időponttól, amikor az Ügyfél kifejezi a szerződés felmondásának szándékát.

61. Visszatérítés vagy csere feltételei
61. 1. Az Ügyfélnek e-mailben írásban kell értesítenie az Eladót a kitöltött visszaküldési űrlappal. Ha a termékekkel kapcsolatos probléma merül fel, a vásárlónak fényképeket vagy videofelvételeket kell benyújtania..
61. 2. Minden árunak azonos állapotban kell lennie, mint szállításkor, sérülés nélkül, kifogástalan kereskedelmi csomagolásban és hiánytalanul. A csomagolásnak sértetlennek kell lennie, nem törött, megkarcolódott vagy sérült;
61. 3. Ha a termék mellé ajándék is járt, azt is vissza kell küldeni;
61.4. A távértékesítési szerződés értelmében bármely olyan Ügyfél, aki rendelkezik a Felhasználó minőségével, az áru átvételének napjától számított 14 naptári napon belül visszaküldheti a terméket nem jogsértő kereskedelmi módon, anélkül, hogy objektív indokot adna. A visszaküldés szállítási költségei az Ügyfelet terhelik. Az ATOP LLC nem fogad el utánvéttel fizetett fizetési módot.
61.5. Ha az ügyfél vissza akarja küldeni azt a terméket, amelyet egy PROMO csomag részeként vásárolt, a fennmaradó termékek szokásos árát (vagy a csomag árát, ha aktív promóciós csomag van ugyanazokkal a termékekkel) az ügyfelet terheli (szállítás díjat is hozzáadunk, ha a rendelési ár alacsonyabb, mint az ingyenes szállításhoz szükséges minimum). A vevő által fizetett összeg és a módosított rendelési ár különbsége a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatérítésre kerül.
62. Ha a terméket nyitott / használt állapotban küldik vissza, és nem lehet újként eladni, az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja az Ügyfél által a megrendeléskor fizetett összeg visszatérítését, valamint a visszatérítés során felmerülő egyéb költségeket.

FIZETÉS

63. Az áruk és szolgáltatások árai véglegesek, és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint az összes egyéb adót és díjat, amelyek a jelenlegi jogszabályokban előírtak.
64. Az ár és a fizetési mód minden megrendelésben fel van tüntetve.
65. A “WOW Tea” által kínált fizetési módok: COD, PayPal, Credit/Debit Card.
66. Az Ügyfél vállalja, hogy a fizetést az általa választott módszer és a Távértékesítési szerződés feltételei szerint hajtja végre annak megkötésekor, az Ügyfél és az adott pénzforgalmi szolgáltató közötti feltételekkel.
67. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Eladónak joga van előleget igényelni az értékesített termékre és szállításra.
68 . Abban az esetben, ha a “WOW Tea”-hoz nem érkezik befizetés az Ügyfél által választott módszer szerint, a megrendelés teljesítése előtt a megállapodás szerinti feltételekkel, akkor az Ügyfél visszautasítja a rendelés teljesítését.

SZÁLLÍTÁS

69. Az Eladó az online megrendelt árut a “Sprinter” futárszolgálaton keresztül szállítja az Ügyfél által megadott címre vagy a futárszolgálat Ügyfélszolgálatának által megadott címre.
69.1. Az ATOP Ltd. nem felelős, ha a megrendelés státusza “kézbesítve” a futárcég oldalán, és az ügyfélnek követelései vannak. Ebben az esetben az ügyfélnek ki kell töltenie egy kérelmet, hogy nem kapta meg a megrendelést, és át kell adnia az ATOP Ltd.-nek, hogy ez utóbbi vizsgálatot kezdhessen a futárcégnél.
70. Az Eladó az áruk kiszállítását csak Magyarország területén végzi.
70.1. Mivel az ATOP LLC az EU-ban székhellyel rendelkező vállalat, és a szállítmányokat az EU területéről küldik, az EU-n kívüli ügyfélnek történő szállításkor vámot lehet kivetni. Az ügyfél felelőssége továbbra is tájékozódni a vámok esetleges díjairól.B14.
71. Az eladott termékeket a szükséges dokumentumokkal és az eredeti csomagolással együtt szállítják.
72. A kézbesítés ideje 1 és 3 munkanap között van. Kivétel a 47.pont.
72.1. ELSŐBBSÉGI SZÁLLÍTÁS – Az elsőbbségi szállítás garantálja, hogy megrendelését a többi megrendelés előtt prioritással dolgozzuk fel és teljesítjük. Az ilyen megrendeléseket készlethiány esetén is kiemelten kezeljük és teljesítjük. Ezek a megrendelések egyben az elsők, amelyeket kézbesítés céljából átadunk a futárcég részére. Az ATOP LLC nem tehető felelőssé, ha a futárcég késik a megrendelés kézbesítésével.
73. A szállítás költsége 1360 Ft, amely az ÁFA-t tartalmazza.
74 15 000 Ft(ÁFA-val együtt) feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes az Ügyfél számára.
75. Az áruk szállítási feltételeire vonatkozó részletek tájékoztató jellegűek, és az Eladó nem kötelezhető a szállítás egy meghatározott napon történő végrehajtására. Késedelmes kézbesítés esetén az Ügyfél kártalanításra nem jogosult.
76. A kézbesítéseket hétfőtől péntekig 9.00 és 18.00 óra között végezzük, a hivatalos munkaszüneti napok kivételével. Kivételt képezhetnek a speciális szolgáltatási ütemtervvel rendelkező települések.
77. A kézbesítés napján az Ügyfél SMS-t és / vagy e-mailt kap a futártól, amelyben jelzi a kézbesítés esedékességét. Ha az Ügyfelet nem találja meg a megállapodás szerinti napon és helyen, és senki más nem veszi át a szállítmányt, a futár egy megjegyzést hagy, hogy a címet felkereste, a kapcsolattartási adatokkal együtt. A szállítmányt a futárszolgálat székhelyére visszaviszik kérésre. Ha az Ügyfél másnap nem lép kapcsolatba az eladóval vagy a futárszolgálattal, akkor a megrendelés visszavontnak tekintendő.
78. Az Ügyfélnek lehetősége van megnyitni és megvizsgálni a küldemény tartalmát, mielőtt a futárnak fizetne.
79. A “WOW Tea” vagy a futárszolgálat telefonon vagy e-mailben értesíti az Ügyfelet, ha előre nem látható körülmények akadályozzák a kézbesítés időben történő végrehajtását.
80. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az áruk kézbesítésével kapcsolatban a futárszolgálat információt adhat tovább a szerződéses félnek.
81. Az Ügyfélnek ellenőriznie kell az árut a kézbesítéskor és annak az Eladó vagy a futár általi átadásakor, és ha eltérés van a megrendelésben, haladéktalanul értesítenie kell az Eladót.
82. A vásárolt áruk elvesztésének vagy károsodásának kockázata az Ügyfélre hárul, amikor az utóbbi vagy az általa kijelölt harmadik fél, kivéve a “WOW Tea” Futárszolgálat által kinevezett személyt, elfogadja az árut.

A TULAJDONJOG ÁTADÁSA

83. Az áruk tulajdonjogának átvétele az áruk Vevőnek történő kiszállításával történik, a fizetés megfizetése után. Az áruk kiszállítását a Vevő aláírása igazolja a futár által szállított fuvarokmányon.

VÁLLALKOZÓK

84. Az eladónak joga van alvállalkozók igénybevételéhez anélkül, hogy értesítenie kellene vagy kérnie kellene az Ügyfél hozzájárulását. Az Eladó felel az alvállalkozók tevékenységéért.

SZELLEMI TULAJDON

85. Az összes tartalom, ideértve, de nem korlátozva a képeket, a tervezést, a szoftvert, az adatbázisokat, az információkat és a weboldalon közzétett bármilyen egyéb tartalmat, a “WOW Tea” vagy harmadik felek tulajdonában van, amely esetben a “WOW Tea” felhatalmazást kapott azok használatára.
86. Az összes olyan tartalmat, amelyhez az Ügyfél hozzáfér, a törvény védi, kivéve, ha azt a “WOW Tea” és az Ügyfél vagy harmadik fél közötti írásbeli felhasználási engedély kíséri.
87. A távértékesítési szerződés nem hatalmazza fel az Ügyfelet a weboldal tartalmának bármely részének másolására, terjesztésére, harmadik fél számára történő átadására vagy bármilyen módon történő megváltoztatására, kivéve a “WOW Tea” kifejezett hozzájárulásával.

BIZALMASSÁG

88. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy személyes adatai az Eladónak történő megadásával bármilyen jogszerű célra felhasználhatók anélkül, hogy az Eladónak minden egyes esetben külön hozzájárulást kérne az Ügyféltől.
89. A “WOW Tea” az Ügyfél hozzájárulása nélkül további információkat gyűjthet, például, de nem kizárólag az IP-címet, az operációs rendszert, a látogatási időt, a helyet, ahonnan a webhely elérhető, a webböngésző nevét és verzióját, valamint a weboldal eléréséhez használt webböngésző által szolgáltatott egyéb adatokat.
90. Az Ügyfél megtagadhatja a személyes adatok gyűjtését, és kérheti annak törlését, ezáltal visszavonhatja az Általános Szerződési Feltételekhez fűződő hozzájárulását anélkül, hogy a felek mindegyikének további kötelezettséget vállalna, és / vagy anélkül, hogy bármelyik felet felelősségre vonná. Ennek a jognak a gyakorlása írásban történik az Eladóval való kapcsolatfelvétel útján.
91. Azáltal, hogy személyes adatokat ad át az Eladónak, például, de nem kizárólag e-mailben vagy telefonon, az Ügyfél hozzájárul ahhoz, felkereshesse az Eladó, valamint harmadik felek, akik a “WOW Tea” partnerei.
92. Az Ügyfél felel a jelszavának és a fiókjának titkosságáért, és felelős minden, a számláján elvégzett műveletért.

SZEMÉLYES ADATOK

93. A “WOW Tea” az egyének személyes adatait gyűjti, dolgozza fel és tárolja, összhangban az (EU) 2016/679 EU és a Tanács rendeletével és a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel. A személyes adatok egy részét a “WOW Tea” törvényi előírások alapján gyűjti össze, a másik része az Ügyfelekkel kötött szerződések teljesítésének szükségességén alapszik, harmadrészt pedig ezeket az adatokat marketing célokra és elemzésre gyűjti. A személyes adatok védelmével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információt a “WOW Tea” adatvédelmi politikája tartalmazza, amelyek a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik.
94. A személyes adatok védelméről szóló törvény szerint a Felhasználónak joga van hozzáférni saját bevitt személyes adataihoz, valamint az említett személyes adatok módosításához.
95. Az Ügyfél személyes adatait átadhatjuk az illetékes állami szerveknek, a törvény alapján és azokon belül, valamint kifejezett kérésükre.

FELELŐSSÉG

96. Az eladó nem vállal felelősséget az Ügyféllel vagy harmadik személyekkel szemben vis maior vagy az Eladó által nem befolyásolható tényezők miatt elszenvedett károkért.
97. Az Eladó nem vállal felelősséget a termékek használatából eredő fizikai vagy mentális károkért, valamint az allergiás reakciókért. A “WOW Tea” termékek nem ajánlottak terhes nők, szoptató anyák és 18 év alatti gyermekek számára. A “WOW Tea” áruházban található termékek nem gyógyszerek vagy nem helyettesítik azokat. Ha bizonytalan az egyes termékek csomagolásán felsorolt összetevők fizikai vagy mentális állapotára gyakorolt hatásait illetően, javasoljuk, hogy a termékek használata előtt konzultáljon orvosával.
98. A “WOW Tea” nem vállal felelősséget a weboldal tartalmát használó személyek tetteiért.
99. A “WOW Tea” nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy egyéb károkért, amelyek a webhely használatából származnak, illetve a tartalom olyan hibáiért vagy mulasztásaiért, amelyek kárt okozhatnak.
100. A “WOW Tea” nem garantálja az Ügyfél számára bármely termék elérhetőségét, a webhelyhez való hozzáférést, a fiókot, a tartalmat, a termékeket és a szolgáltatásokat, és nem vállal felelősséget az Ügyféllel vagy harmadik személyekkel szembeni károkért.
101. A “WOW Tea” nem garantálja, hogy az áruk megfelelnek az ügyfél igényeinek vagy elvárásainak.
102. A “WOW Tea” semmilyen körülmények között nem felel semmilyen károkért, ideértve, de nem kizárólagosan, a weboldal használatából fakadó veszteségeket, az információ elvesztését, a tevékenység megszakítását, vagy a webhely használatának eredményeit..
103. Minden más esetben az Eladó felelőssége az Ügyfél által megrendelt és kifizetett áruk értékére korlátozódik.

HIRDETÉSEK

104. Fiók létrehozásakor az Ügyfél alapértelmezés szerint vállalja, hogy prospektusokat, hirdetményeket, közleményeket és egyéb különleges ajánlatokat kap a „WOW Tea” -tól.
105. Az Ügyfél bármikor megtagadhatja a különleges ajánlatok, prospektusok és hirdetmények beérkezését: Az egyes akciókban található speciális link használatával; egy speciális szakasz használatával számlájukban; az Eladó kapcsolattartási számának felhívásával; írásban e-mailben.
106. E feltételek elfogadásával az Ügyfél alapértelmezés szerint beleegyezik abba, hogy emberi beavatkozással vagy anélkül folytatott hívásokat, üzeneteket és rövid szöveges üzeneteket fogad, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
107. Az Ügyfél bármikor megtagadhatja az üzenetek és a rövid szöveges üzenetek fogadását az Eladó kapcsolattartási számának felhívásával vagy e-mailben írásban.
108. A “WOW Tea” fenntartja a jogot, hogy további kötelezettségvállalások nélkül és további értesítés nélkül eltávolítsa az Ügyfelek egyedi kapcsolattartóit az adatbázisából.
109. A “WOW Tea” nem terjeszt kéretlen kereskedelmi üzeneteket az elektronikus kereskedelemről szóló törvény értelmében.
110. A különleges ajánlatok és hirdetmények beérkezésének megtagadása nem jelenti a szerződés lemondását.

VIS MAIOR KÖRÜLMÉNYEK

111. A felek nem felelnek a szerződéses kötelezettségeik nem teljesítéséért, ha vis maior helyzet áll fent.
112. Ha a vis maior körülményeinek bekövetkezésétől számított 14 napon belül nem lehet kiküszöbölni, akkor bármelyik félnek jogában áll kérni a másiktól a szerződés felmondását anélkül, hogy a felek a felelősséggel tartoznának a kárért.

VITÁS ESETEK ELDÖNTÉSE

113. Ezt a dokumentumot a bolgár törvényekkel és jogszabályokkal összhangban készítették el és értelmezik.
114. Bármely tartalom, termék, bármilyen módon hozzáférhető és / vagy kézbesített tartalom, termék böngészésével és egyéb felhasználásával az Ügyfél elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.
115. Az Ügyfél és a “WOW Tea” között esetlegesen felmerülő vitákat kölcsönös megegyezés útján rendezik kölcsönös engedmény útján. Ha ez nem lehetséges, a vitát – annak szabályainak megfelelően – a Nemzetközi Igazságügyi és Választottbírói Szövetség Szófia Választottbírósága elé utalják. A jelenlegi választottbírósági kikötés nem vonatkozik az ügyfelekre – magánszemélyekre. Ügyfelekkel folytatott viták – az egyéneket a bírósághoz és a helyi illetékes bolgár bírósághoz utalják.
116. Felügyelő ügynökség – Online vitarendezés
https://ec.europa.eu

Csatlakozz a várólistához Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhetővé válik. Kérlek írd le az alábbi mezőne az email címed: