Shipping information

69. Selger leverer online bestilte varer gjennom budfirmaet DHL på adressen spesifisert av
Kunden.ATOP Ltd. Det er ikke ansvarlig hvis ordren har statusen “levert” til budfirmaet, og kunden
har krav på det. I dette tilfellet må kunden fylle ut en søknad om at han ikke har mottatt bestillingen og
overlevere den til ATOP ltd., Slik at sistnevnte kan starte en undersøkelse med budfirmaet.
70. Selger utfører levering av varer kun på Norges territorium.
70.1. Ettersom ATOP LLC er etablert i EU og forsendelser sendes fra EUs territorium, kan tilpassede
skatter pålegges ved levering til klienten utenfor EU. Det er fortsatt kundens ansvar å bli informert om
de mulige kostnadene som kan pålegges toll.
71. De solgte varene ledsages av nødvendige dokumenter og originalemballasje.
72. Leveringstiden er mellom 3 og 6 virkedager. Et unntak er punkt 47.
72.1. PRIORITERT FRAKT – Den prioriterte frakten garanterer at bestillingen din blir behandlet og
oppfylt med prioritet før resten av bestillingene. Slike bestillinger vil også bli behandlet og oppfylt med
prioritet i tilfelle lagermangel. Disse ordrene er også de første som blir håndtert til budfirmaet for
levering. ATOP LLC vil ikke bli holdt ansvarlig hvis budfirmaet forsinket bestillingen.
73. Leveringskostnad er 50 kr inkl.
74. Levering av bestillinger for varer av verdi over 400 kr (moms inkludert) er gratis for Kunden.
75. Detaljene om leveringsbetingelsene for varene er veiledende, og selgeren er ikke bundet av dem til
å utføre leveransen på en bestemt dato. Kunden har ikke rett til erstatning ved forsinket levering.
76. Leveransene gjennomføres fra mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 18.00, med unntak av
offisielle helligdager. Det kan være et unntak for utligninger med spesiell serviceplan.
77. På leveringsdagen mottar Kunden en SMS og/eller en e-post fra budet om at det er en forsendelse
som skal mottas. Hvis Kunden ikke blir funnet på avtalt dag og sted, og det ikke er noen annen person
som godtar forsendelsen for dem, legger kureren igjen en beskjed om at adressen er besøkt sammen
med kontaktinformasjon. Sendingen returneres til kurerens kontor for å bli mottatt på forespørsel. Hvis
Kunden ikke kontakter Selger eller budfirmaet neste dag, anses bestillingen som kansellert.
78. Kunden har mulighet til å åpne og undersøke innholdet i forsendelsen før de betaler til budet.
79. “WOW Tea” eller en representant for budfirmaet varsler kunden via telefon eller e-post hvis
uforutsette omstendigheter forhindrer rettidig implementering av leveransen.
80. Kunden samtykker i at sertifisering av varene som er mottatt, kan henrettes av en person, for hvem
det under omstendighetene kan antas at de vil videreformidle informasjonen til kunden – part i
kontrakten.
81. Kunden må inspisere varene på leveringstidspunktet og overlevering av selger eller bud, og hvis det
er uoverensstemmelser med bestillingen, må han varsle selgeren umiddelbart.
82. Risikoen for tap eller skade på de kjøpte varene overgår til kunden i det øyeblikket sistnevnte eller
en tredjepart utpekt av dem, andre enn personen som er oppnevnt av “WOW Tea” Budfirma, godtar varene.
WOW TEA

*Resultatet er individuelt: Årsaker til overvekt eller fedme varierer fra person til person, enten genetisk eller fra miljø og livsstil. Det bør bemerkes at matinntaket, forbrenningen og treningsnivå og fysisk trening varierer fra person til person. Dette betyr at resultatene av vekttap også vil variere fra person til person. Ingen individuelle resultater skal betraktes som typiske. Alle ingrediensene kommer fra naturlige kilder.

© 2024 WOWTEA. All rights reserved