VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky online prodeje.

PŘEDMĚT    

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti podnikatele “ATOP” LLC a uživatelů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele na internetové adrese www.wowtea.eu/cz

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

2. “ATOP” LLC. je obchodní společnost s ručením omezeným ve smyslu živnostenského zákona, IČO: 204725382, DIČ: BG 204725382 adresa managementu 79 Nikola Gabrovski Str., Fl. 1, Sofia 1700, Bulgaria.
3. “WOW Tea” je ochranná známka vlastníka, firmy “ATOP” LLC. “WOW Tea” je administrátorem webové stránky www.wowtea.eu a všech subdomén.
4. Kromě výše uvedené adresy, telefonický kontakt společnosti “WOW Tea” je 359 889 354 543 nebo e-mailová adresa: [email protected]
Kontaktujeme vás přibližně do 24-48 hodin (kromě víkendů).

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

5. Vymezení základních pojmů VOP:
5.1. Prodejce – “WOW Tea” nebo obchodní partneři “ATOP” Ltd., uvedení na webové stránce.
5.2. Webstránka- webové stránky související s doménou www.wowtea.eu a její subdomény.
5.3. Internetová stránka – nedílná a jednoznačná součást webové stránky.
5.4. Uživatel/kupující – každá právnická nebo fyzická osoba, která není zaměstnancem “WOW Tea” a používá výše uvedené internetové stránky, jakýmkoliv způsobem.
5.5. Uživatelský účet / konto – samostatná část na stránce, která obsahuje informace o uživateli, které poskytuje při registraci a které jsou uloženy na www.wowtea.eu, přičemž přístup do profilu uživatele se provádí zadáním uživatelského jména a hesla. Uživatelský účet poskytuje uživateli možnost prohlížet a upravovat údaje, které byly zadány při registraci, jakož i záznamy v historii, aby měl přístup k informacím o koupi zboží z elektronického obchodu www.wowtea. eu, mohl změnit heslo, získat předplatné, resp. odmítnout přijímání propagačních materiálů atd.
5.6. Objednávka – žádost zákazníka, zasláním objednávky potvrzuje kupující svůj souhlas se zakoupením zboží nebo služby na internetové stránce.
5.7. Katalog/Prodejna- seznam zboží, který se nachází na stránce a představuje její hlavní obsah, ke kterému mají zákazníci volný přístup.
5.8. Zboží – prvek katalogu, který se nachází na místě, které je předmětem kupní smlouvy.
5.9. Smlouva – každá smlouva, uzavřená mezi “WOW Tea” a zákazníkem o koupi zboží, zasláním objednávky na stránce. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uvedené smlouvy. Každá objednávka představuje samostatnou smlouvu.
5.10. Obsah – Všechny informace dostupné na webové stránce pomocí elektronických zařízení; všechny informace odeslané zákazníkem prodávajícímu nebo naopak.
5.11. Novinky, propagační materiály, zprávy – Informace o produktech “WOW Tea”, bez vázanosti.
5.12. Platba – přijímání finančních prostředků za prodej produktů.
5.13. Případ “vyšší moci” – v důsledku nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu stran a kterým se nelze vyhnout.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

6. Všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla, podle kterých může zákazník používat internetovou stránku a její obsah v případech, kdy není k dispozici jiná platná dohoda mezi ním a prodávajícím.
7. Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky na webstránce. Její použití znamená, že zákazník vyjadřuje svůj souhlas a porozumění s Podmínkami.
7. 1. Údaje a osobní informace poskytnuté uživateli/zákazníky používá společnost WOW TEA ke zpracování objednávek, doručování produktů a vylepšení služeb, zpracování plateb, komunikaci s uživateli/zákazníky prostřednictvím e-mailu, SMS, Viberu, WhatsApp, platformy sociálních médií (Facebook, Instagram, TikTok ), pokud jde o objednávky, produkty, služby a propagační nabídky nebo doporučení produktů.
8. Všeobecné podmínky se mohou měnit jednostranně (ze strany “WOW Tea”) kdykoliv. Tyto změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění na webu.
9. Přijetím těchto podmínek zákazník výslovně souhlasí s uzavřením smlouvy uzavřené na dálku jako důsledek zadání objednávky.
10. “WOW Tea” si vyhrazuje právo jednostranně ukončit nebo odmítnout registraci zákazníka, a to podle vlastního uvážení, aniž by mu za to musel být uložen jakýkoliv trest nebo kompenzace.
11. Objednávka je možná a platí pouze pro území České republiky a pouze pro osoby starší 18 let. Registrací na webové stránce a vytvořením objednávky zákazník prohlašuje, že je plnoletý (18 let).
12. “WOW Tea” specifikuje, že obrázky (statické / dynamické prezentace atd.) výrobků mají informativní charakter a výrobky se mohou lišit od jejich zobrazení na internetové stránce v důsledku technických chyb, změn charakteristik, designu nebo jejich auditu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné neshody.
13. Funkce, popisy a ceny produktů mohou obsahovat chyby na stránce a mohou se kdykoli měnit. Prodávající nenese zodpovědnost za případné neshody, ale je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit, pokud je zákazník uvede.
14. “WOW Tea” si vyhrazuje právo provést změny na stránce, změnit její strukturu a funkce bez předchozího upozornění zákazníků.
15. “WOW Tea” neodpovídá za chyby, které se mohou vyskytnout na stránce z technických důvodů.
16. “WOW Tea” si vyhrazuje právo zveřejňovat reklamy/bannery/ jakéhokoli druhu a/nebo linky/odkazy v kterékoli části stránky podle platných právních předpisů.
17. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, i když to není výslovně uvedeno na stránce.
18. Stránka může obsahovat odkazy/doporučení na jiné stránky, “WOW Tea” nenese odpovědnost za obsah a podmínky těchto stránek.
19. Prodávající a zákazník se dohodnou, že každá elektronická komunikace mezi nimi, včetně používání konkrétního účtu, má stejnou právní účinnost jako vlastnoruční podpis.
20. Pokud některé z ustanovení obchodních podmínek je neplatné nebo neúčinné bez ohledu na důvod, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

KUPNÍ SMLOUVA

21. Kupní smlouva uzavřena na dálku vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.
22. Prodávající informuje zákazníka o registraci smlouvy e-mailem a/nebo telefonicky.
23. Zákazník je povinen zaplatit v uzavřené smlouvě dohodnutou celou cenu za každou jednotlivou objednávku.
24. Prodávající si vyhrazuje právo na nemožnost dodání, částečně nebo zcela odmítnout plnění smlouvy; v tomto případě je povinen vrátit pouze přijatou částku bez poplatků zákazníkovi.
25. V případě nedostupnosti zboží nebo vyprodání zásob, kdy prodávající není schopen dodat zboží kupujícímu, prodávající postupuje podle pravidla předchozího bodu.
26. Informace poskytované zákazníkům a všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy uzavřené na dálku.

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE

27. Každý zákazník má možnost k vytvoření účtu a objednávky na webové stránce. Zákazník je odpovědný za správnost poskytnutých údajů a dodržování zvláštních požadavků smlouvy.
28. “WOW Tea” může omezit přístup k objednávkám, produktům, službám, platebním metodám podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění nebo oznámení. “WOW Tea” neodpovídá za žádné ztráty, které vzniknou následkem tohoto rozhodnutí.
29. Každý zákazník může mít pouze jeden účet na stránce. Sdílení účtu není povoleno; zákazník nese výhradní odpovědnost za škody způsobené sdílením účtu.
30. Všechny ceny na stránce jsou uvedeny v eurech (CZK) s DPH.
31. Cena produktu nezahrnuje náklady doručení a jiné poplatky. “WOW Tea” určí dodatečné poplatky ještě před uzavřením smlouvy, tyto poplatky hradí zákazník.
32. Po zakoupení zboží “WOW Tea” může zákazníka požádat o recenzi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jiným komunikačním prostředkem. Dobrovolným poskytnutím recenze a/nebo fotografie zákazník výslovně souhlasí s tím, že “WOW Tea” může použít tuto recenzi a/nebo fotografii pro reklamní účely a zveřejnit je na svých stránkách nebo subdoménách.
33. Ceny přeškrtnuté čarou na internetové stránce označují starou cenu zboží v obchodě. Tyto ceny mají informativní charakter a nesouvisí s aktuální platnou cenou.
34. Při prezentaci výrobků a služeb si “WOW Tea” vyhrazuje právo používat další produkty (příslušenství a jiné), které nemusí být zahrnuty v ceně produktu. V takových případech popis produktu obsahuje set výrobků a ty produkty, které nejsou v popisu, nejsou součástí setu.
35. “WOW Tea” si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny zboží a služeb bez předchozího oznámení zákazníkovi.
36. Platná cena produktů a služeb je ta, která je uvedena v čase zadání objednávky v souvislosti se zásobami a/nebo s případnou propagací. Změny vzniklé po zadání objednávky se nevztahují na zadanou objednávku.
37. “WOW Tea” negarantuje dostupnost zboží, prezentovaného na internetové stránce, předtím, než potvrdí zákazníkovi e-mailem nebo telefonicky, že smlouva je uzavřena a objednávka je odeslána.
38. Společnost WOW Tea může podle vlastního uvážení vydávat propagační slevové kódy jednotlivým uživatelům/zákazníkům. Hodnota, rozsah a doba platnosti jsou stanoveny jednostranně WOW TEA. Poskytnuté propagační kódy nelze sdílet s jinými uživateli/zákazníky.
38.1. V rámci jedné objednávky není možné použít dvě (2) nebo více slev.
38.2. Podmínka promo kódu “čaj zdarma při druhé objednávce” – v objednávce je třeba zvolit alespoň jeden (1) zboží za standardní cenu a druhý Vámi zvolený čaj dostanete zdarma.

OBJEDNÁVKA

39. Zákazník může zadat objednávku přidáním vybraného zboží nebo služby do košíku podle pokynů na stránce, následně objednávku dokončit a odeslat.
40. Po dokončení objednávky zákazník souhlasí se správností poskytnutých údajů v čase objednávky.
41. V případě nesprávně vyplněné objednávky objednávka se neregistruje.
42. Výrobky a služby závisí na zásob, objednávka může být potvrzena nebo zamítnuta v závislosti na dostupnosti.
43. “WOW Tea” si vyhrazuje právo objasnit dostupnost a podmínky dodání telefonicky nebo e-mailem v době zpracování objednávky.
44. “WOW Tea” nenese odpovědnost za nedodržení termínu dodání.
45. Prodávající může odmítnout dodání objednávky, částečně a/nebo zcela splnit zadanou objednávku, pokud je dodání nemožné z objektivních nebo právních důvodů v uzavřené smlouvě, pokud o tom předem informuje zákazníka. V takovém případě prodávající je povinen vrátit zákazníkovi celou zaplacenou částku, bez dodatečných nákladů nebo poplatků, po vrácení částky smlouva se považuje za ukončenou a strany nemají vůči sobě žádné další povinnosti.
46. Zadání objednávky zákazníkem opravňuje prodávajícího kontaktovat zákazníka ohledně objednávky.
47. V případě změny zásob, obsahu zadané objednávky nebo jiných podmínek smlouvy musí zaměstnanec “WOW Tea” informovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě zákazník má právo odmítnout smlouvu, nebo potvrdit objednávku. V obou případech prodávající neodpovídá za škody převzaté nad rámec za vrácení již vyplacených částek.
48. Zákazník může odmítnout objednávku až do obdržení informací, že objednávka je dokončena a/nebo má nepřevzatou zásilku. V takovém případě musí kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese [email protected], prodávající vrátí celou vyplacenou částku zákazníkovi, stejným způsobem, kterým byla provedena platba bez dodatečných poplatků. Zákazník nenese odpovědnost za škody, nebo ztráty a smlouva se považuje za ukončenou.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

49. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, stejně i náklady na vrácení zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato prodávajícím “WOW Tea”.
50. Další důvody ukončení kupní smlouvy na dálku ze strany zákazníka jsou:
50. 1. Poškozené balení – kupující může požádat o výměnu zboží v případě poškození. V takovém případě náklady spojené s vrácením zboží nese prodávající. Pokud po přijetí zboží zákazník nekontaktuje “WOW Tea” do 24 hodin písemně nebo telefonicky, aby ho informoval o poškozené zásilce, považuje se zásilka za nepoškozenou a kompletní. V takovém případě “WOW Tea” není povinen vyměnit dané výrobky.
50. 2. Nesprávné dodání zásilky. Pokud zákazník zjistí, že produkt dodaný kurýrem se liší od objednaného produktu, může ho vrátit kurýrovi, aby mu poslal správný produkt. V takovém případě náklady spojené s vrácením zboží nese prodávající.
51. Zákazník je povinen informovat prodávajícího o úmyslu vrátit zboží nebo o odstoupení od kupní smlouvy na dálku jednoznačným uvedením svého rozhodnutí písemnou formou prostřednictvím e-mailu ve stanovené lhůtě. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník použít Formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nedodrží 14-denní lhůtu na vrácení zboží nebo vrátí zboží, aniž informoval prodávajícího, prodávající není povinen vrátit částku zaplacenou zákazníkem.
52. Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží problém, zákazník může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected].
Kontaktujeme vás přibližně do 24-48 hodin (kromě víkendů).
53. Zboží je možné vrátit do skladu “WOW Tea”: FHB Group, s.r.o. (for WOW Tea), Logistics center – Vector park – Svaty Jur,Priemyselna 1637/3, 900 21 Svaty Jur, Slovakia,phone +421 947 917 017  (Toto telefonní číslo je vyhrazené pouze pro informace ohledně doručení objednávek). Zboží nelze vrátit osobně, prosíme pošlete ho zpět poštou nebo kurýrem.
54. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na dálku zákazníkům, “WOW Tea” je povinen vrátit celou vyplacenou částku do 14 dnů od data obdržení vráceného zboží skladem. Náklady na vrácení zboží se odečítají z částky, kterou spotřebitel zaplatil v souladu se smlouvou, s výjimkou, kdy zákazník vrátil zboží na vlastní náklady a informoval o tom i dodavatele.
54.1. Pokud si kupující již nepřeje svou objednávku, musí zboží vrátit na vlastní náklady společnosti ATOP LLC. Zákazník by pak měl poskytnout společnosti ATOP LLC číslo pro sledování zásilky. Když se společnost ATOP LLC ujistí, že bylo zboží odeslán zpět do skladu a nedošlo k poškození balíku, je jeho odpovědností vrátit peníze kupujícímu do 14 kalendářních dnů.
55. Prodávající má právo vrácení platby zadržet, dokud mu nebude zboží doručeno a neodpovídá za případnou ztrátu při vrácení zboží do skladu.
56. Vrácení částky se uskuteční bankovním převodem na účet uvedený ve formuláři pro odstoupení které lze stáhnout ZDE. Pokud platba je uskutečněna platební kartou nebo přes PayPal, částka bude vrácena na kartu nebo účet, ze kterého se platba uskuteční.
57. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na dálku, zákazník musí vrátit zboží bez zbytečného odkladu prodávajícímu “WOW Tea” a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy uživatel oznámí své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za splněnou, pokud zákazník předloží písemné informace o rozhodnutí prodávajícímu “WOW Tea” před uplynutím 14 denní lhůty.
58. Lhůta pro výměnu lahví a sítek, z důvodu technické poruchy nebo rozbití je 15 dnů ode dne doručení zboží zákazníkovi. Zákazník má poskytnout důkaz (fotku nebo video) o technické chybě nebo fyzickém poškození. Po uplynutí tohoto období společnost “WOW Tea” má právo odmítnout vrácení nebo výměnu těchto výrobků. Láhve WOW TEA a limitované šálky NEJSOU vhodné do myčky. ATOP Ltd. Není odpovědná za poškození výrobků po umytí v myčce nádobí.
59. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na dálku, zákazník je povinen si ponechat zboží přijatý od dodavatele, v původním stavu a bezpečně až do jeho vrácení.
60. V případě, že objednané, zaplacené zboží nelze dodat, prodávající informuje o tom zákazníka a vrátí zaplacenou částku do 14 dnů ode dne, kdy prodávající zjistí tuto skutečnost nebo od data, kdy zákazník žádá o ukončení smlouvy.
61. Podmínky vrácení nebo výměny zboží:
61. 1. Zákazník musí písemně informovat prodávajícího e-mailem s vyplněným formulářem pro vrácení zboží. V případě problémů s výrobky zákazník musí poskytnout fotografie nebo video materiál.
61. 2. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu v původním stavu, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.
61. 3. Pokud byl k produktu přiložen dárek, zákazník ho vrátí spolu s produktem;
61.4. Podle kupní smlouvy uzavřené na dálku může každý kupující, který je i spotřebitelem, vrátit neporušený produkt obchodním způsobem, bez uvedení objektivního důvodu reklamace do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Za náklady spojené s vrácením zboží se zavazuje a odpovídá kupující. Společnost ATOP LLC nepřevezme zboží zasláno prostřednictvím platby na dobírku.
61.5. Pokud chce kupující vrátit produkt, který byl zakoupen jako součást PROMO balíčku – kupujícímu bude účtována běžná cena ostatních produktů (nebo cena balíčku, pokud existuje aktivní promo balíček se stejnými produkty) poplatek bude také zaúčtován, (pokud je cena objednávky nižší než požadované minimum pro dopravu zdarma). Rozdíl v částce zaplacené kupujícím a v změněné ceně objednávky bude vráceno do 14 dnů od data vrácení produktu kupujícím.
62. Pokud vrácený produkt je v otevřeném/použitém stavu a nemůže být prodán jako nový, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vrácení částky zaplacenou zákazníkem při zadání objednávky, jakož i ostatní náklady na vrácení produktu.

PLATBA

63. Ceny zboží a služeb jsou konečné a zahrnují DPH, jakož i všechny ostatní daně a poplatky stanovené v současné legislativě.
64. Cena a způsob platby jsou uvedeny u každé objednávce.
65. Způsoby platby, které nabízí “WOW Tea” jsou: COD, PayPal, Credit/Debit Card.
66. Zákazník souhlasí s platbou vybraným způsobem, podmínkami smlouvy na dálku při jejím uzavření a podmínkami příslušného poskytovatele platebních služeb.
67. Zákazník souhlasí s tím, že prodávající má právo požádat a akceptovat platbu předem dle kupní smlouvy za zboží a jeho dodání.
68. V případě, že “WOW Tea” nedostane platbu před splněním objednávky podle způsobu, který si zvolil zákazník a dohodnutých podmínek, objednávka se považuje za odmítnutou zákazníkům.

DOPRAVA

69. Prodávající doručuje zboží objednané online prostřednictvím kurýrní společnosti “PPL; CZ Post” na adresu uvedenou zákazníkem nebo na adresu uvedenou kurýrní společností.
69.1. ATOP ltd. Není odpovědná, pokud už má objednávka status “doručena” v systému kurýrní společnosti a zákazník chce reklamovat objednávku. V takovém případě zákazník musí vyplnit žádost o nedoručené objednávce a přeposlat ji společnosti ATOP ltd., aby společnost mohla začít vyšetřování u kurýrní společnosti.
70. Prodávající provádí doručování zboží pouze na území České republiky.
70.1. Jelikož ATOP LLC je společnost se sídlem v EU a zásilky se odesílají z území EU, při dodání kupujícímu mimo EU může být na zásilky uvaleno clo. Je kupujícího odpovědností aby se informoval o možných celních poplatcích, které by mohly být uděleny na zásilku.
71. K prodanému zboží jsou přiloženy potřebné dokumenty v originálním balení.
72. Doba doručení je 1 až 3 pracovní dny. Výjimkou je bod 47.
72.1. PŘEDNOSTNÍ DORUČENÍ – Přednostní doručení zaručuje, že vaše objednávka bude zpracována a splněna přednostně před ostatními objednávkami. Takové objednávky budou také zpracovány a splněny přednostně v případě nedostatku zásob. Tyto objednávky jsou také první, které se doručí do kurýrní společnosti na doručení. Společnost ATOP LLC nebude zodpovědná, jestliže se kurýrní společnost opozdí s objednávkou.
73. Cena dopravy je 99 Kč s DPH.
74. Doprava je zdarma pro objednávky nad 900 Kč (s DPH).
75. Podrobnosti týkající se dodacích podmínek zboží jsou informativní a prodávající není zavázán provést doručení v konkrétní den. Zákazník nemá nárok na náhradu v případě opožděného doručení.
76. Doručování probíhá od pondělí do pátku mezi 9.00 a 18.00 hod., s výjimkou státních svátků. Výjimkou mohou být osady se speciálním časovým plánem služeb.
77. V den doručení zákazník obdrží SMS a/nebo e-mail od kurýra s informací, že zásilka bude doručena. Pokud se zákazník nenachází na adrese v dohodnutý den a nemá žádnou jinou osobu, která by zásilku přijala, kurýr zanechá oznámení o zásilce, spolu s kontaktními údaji. Zásilka se vrací do kurýrní kanceláře, aby byla doručena na požádání. Pokud zákazník nekontaktuje prodávajícího nebo kurýrní společnost následující den, objednávka se považuje za zrušenou.
78. Před platbou kurýrovi, zákazník má možnost otevřít a zkontrolovat obsah zásilky.
79. “WOW Tea” nebo zástupce kurýrní společnosti upozorní zákazníka telefonicky nebo e-mailem, pokud nepředvídané okolnosti brání včasné realizaci doručení.
80. Zákazník souhlasí s tím, že potvrzení o přijetí zboží může předat třetí osoba smluvní straně.
81. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží v okamžiku doručení a jeho předání prodávajícím nebo kurýrem, a v případě jakékoliv nesrovnalosti musí o tom neprodleně informovat prodávajícího.
82. Riziko ztráty nebo poškození zakoupeného zboží přechází na zákazníka v momentě, kdy převezme zboží od třetí strany (kurýrní společnosti) nebo od “WOW Tea”.

VLASTNÍCKE PRÁVO

83. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy. Dodání zboží bude potvrzeno podpisem zákazníka na přepravním dokladu poskytnutém kurýrem.

DODAVATELÉ

84. Prodávající má právo využívat služeb dodavatele, aniž musel informovat nebo získat souhlas zákazníka. Prodejce je zodpovědný za řízení dodavatelů.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

85. Znamená všechny materiály vlastníka “WOW Tea” nebo dodavatele, které nejsou limitovány na obrázky, design, software, databáze, informace nebo jakýkoli další obsah zveřejněn na těchto stránkách. “WOW Tea” a dodavatel jsou oprávněni je používat.
86. Veškerý obsah, ke kterému má zákazník přístup, je chráněn zákonem, pokud není k dispozici písemný souhlas s použítím dat mezi “WOW Tea” a zákazníkem nebo třetí stranou.
87. Smlouva uzavřená na dálku neopravňuje zákazníka kopírovat, distribuovat, poskytovat obsah třetí straně nebo jakýmkoli způsobem měnit jakoukoliv část obsahu stránky, s výjimkou výslovného souhlasu “WOW Tea”.

ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

88. Zákazník souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje prodávajícímu mohou být použity na jakékoliv zákonné účely, aniž prodávající musel požádat zákazníka o souhlas s jejich zpracováním v každém jednotlivém případě.
89. “WOW Tea” může bez souhlasu zákazníka sbírat další informace, jako například IP adresu, operační systém, čas návštěvy, místo (ze kterého byla stránka navštívena), název a verzi internetového prohlížeče, resp. další údaje poskytnuté používaným webovým prohlížečem.
90. Zákazník může odmítnout sběr osobních údajů a požádat o jejich vymazání, a tím odvolat svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami, a to bez závazku druhé strany a/nebo odpovědnosti stran za jakékoli škody. Při uplatnění tohoto práva zákazník kontaktuje prodávajícího v písemné formě.
91. Poskytnutím osobních údajů, jako například e-mail, telefonní číslo a jiné (nelimitované) prodávajícímu, zákazník souhlasí s kontaktováním “WOW Tea”, nebo třetí stranou, partnery společnosti.
92. Zákazník je odpovědný za ochranu důvěrných informací, jako např. heslo a účet, resp. je zodpovědný za všechny činnosti prováděné prostřednictvím svého účtu.

OSOBNÍ ÚDAJE

93. “WOW Tea” sbírá, zpracovává a ukládá osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jedna část těchto osobních informací se sbírá podle zákonných požadavků uvedených na stránce “WOW Tea”, jiná část kvůli splnění smlouvy uzavřené se zákazníky a další část pro marketingové účely a analýzu. Podrobnější informace ohledně ochrany a použití osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách ochrany osobních údajů “WOW Tea”, které jsou nedílnou součástí VOB.
94. Podle zákona o ochraně osobních údajů má uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i na opravu uvedených osobních údajů.
95. Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty příslušným státním orgánům v rámci platných zákonů a na jejich výslovnou žádost.

ODPOVĚDNOST

96. Prodávající není odpovědný za škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím stranám v důsledku okolností vyšší moci nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.
97. Prodávající není zodpovědný za žádné fyzické nebo duševní poškození, ani za alergické reakce, které vzniknou při užívání výrobků. Výrobky “WOW Tea” se nedoporučují těhotným ženám, kojícím matkám a dětem mladším 18 let. Výrobky v obchodě “WOW Tea” nejsou lékem ani jeho náhradou. Ohledně nežádoucích účinků přísad uvedených na obalu výrobku, doporučujeme se poradit s lékařem ještě před užíváním.
98. “WOW Tea” není odpovědný za jednání osob, které používají obsah těchto stránek.
99. “WOW Tea” neodpovídá za žádné škody, přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné, které by mohly vzniknout v důsledku používání nebo nemožností používat stránku, ani za jakékoli chyby nebo chybu v obsahu, které mohou vést ke škodám.
100. “WOW Tea” nezaručuje zákazníkovi dostupnost jakéhokoliv produktu, přístup na stránce, účet, obsah, produkty a služby a neodpovídá za žádné škody, které z toho vyplývají zákazníkovi nebo třetím stranám.
101. “WOW Tea” neposkytuje žádnou záruku, že zboží bude splňovat požadavky nebo očekávání zákazníka.
102. “WOW Tea” v žádném případě neodpovídá za žádné škody, mimo jiné za ušlý zisk, ztrátu informací, přerušení činnosti v důsledku používání, nemožnosti použití nebo výsledků užívání stránky.
103. Ve všech ostatních případech je odpovědnost prodávajícího omezena na hodnotu zboží objednaného a zaplaceného zákazníkům.

REKLAMA

104. Po vytvoření účtu zákazník souhlasí s přijímáním brožur, oznámení, bulletinů a jiných speciálních nabídek od “WOW Tea”.
105. Zákazník může kdykoliv odmítnout obdržet speciální nabídky, brožury a oznámení: Použitím speciálního odkazu obsaženého v každé speciální nabídce; prostřednictvím zvláštní sekce ve svém účtu; voláním kontaktních čísel prodávajícího; písemně prostřednictvím e-mailu.
106. Přijetím těchto podmínek se zákazník standardně zavazuje přijímat hovory, zprávy a krátké textové zprávy, prováděné lidským zásahem nebo bez něj, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.
107. Zákazník může kdykoli odmítnout přijímání zpráv a krátkých textových zpráv zavoláním na telefonní čísla prodávajícího nebo písemně prostřednictvím e-mailu.
108. “WOW Tea” si vyhrazuje právo odstranit jednotlivé kontakty zákazníka z jeho databáze bez jakýchkoliv dalších závazků a bez předchozího upozornění.
109. “WOW Tea” nedistribuuje nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o elektronickém obchodu.
110. Odmítnutí přijetí speciálních nabídek a oznámení nepředstavuje zřeknutí se jakékoli podmínky této smlouvy.

OKOLNOSTI VYŠŠÍ MOCI

111. Strany neodpovídají za nesplnění svých smluvních povinností, pokud k tomu došlo z důvodu vyšší moci.
112. Do 14 dnů od okolností vyšší moci, kterým nelze zabránit, kterákoli ze stran má právo požádat druhou stranu o odstoupení od smlouvy, aniž kterákoliv strana byla odpovědná za škodu.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

113. Tento dokument byl vypracován a bude interpretovat v souladu s bulharským právem a právními předpisy.
114. Používáním, navštěvováním stránky, prohlížením a jiným obsahem, produktem, přístupným a/nebo dodávaným jakýmkoliv způsobem, zákazník souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
115. Spory, které mohou vzniknout mezi zákazníkem a “WOW Tea”, se budou řešit vzájemnou dohodou na základě vzájemné koncese. Pokud to není možné, spor se postoupí rozhodčímu soudu Mezinárodní asociace pro spravedlnost a arbitráž v Sofii podle jeho pravidel. Současná rozhodčí doložka se nevztahuje na zákazníky – jednotlivců. Spory se zákazníky – jednotlivci budou postoupení soudu a místnímu příslušnému bulharskému soudu.
116. Dozorčí rada – online řešení sporů
https://ec.europa.eu

wowtea-logo-white

Výsledky se mohou lišit: Příčiny obezity lidí mohou být odlišné, buď genetické nebo týkající se životního prostředí. Je třeba poznamenat, že výživa, rychlost metabolismu, množství pohybu a fyzická námaha se u jedinců liší. To znamená, že výsledky hubnutí se mohou také lišit, proto se nikdy nemluví o typickém případě. Všechny přísady pocházejí z přírodních zdrojů.

© 2024 WOW Tea Czech Republic. All rights reserved

Přidejte se do čekací listiny Informujeme vás, když je produkt opět k dispozici. Prosíme zadejte váš e-mail níže: