Zásady vrácení zboží

49. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, stejně i náklady na vrácení zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato prodávajícím “WOW Tea”. 

50. Další důvody ukončení kupní smlouvy na dálku ze strany zákazníka jsou:

50. 1. Poškozené balení – kupující může požádat o výměnu zboží v případě poškození. V takovém případě náklady spojené s vrácením zboží nese prodávající. Pokud po přijetí zboží zákazník nekontaktuje “WOW Tea” do 24 hodin písemně nebo telefonicky, aby ho informoval o poškozené zásilce, považuje se zásilka za nepoškozenou a kompletní. V takovém případě “WOW Tea” není povinen vyměnit dané výrobky.

50. 2. Nesprávné dodání zásilky. Pokud zákazník zjistí, že produkt dodaný kurýrem se liší od objednaného produktu, může ho vrátit kurýrovi, aby mu poslal správný produkt. V takovém případě náklady spojené s vrácením zboží nese prodávající.

51. Zákazník je povinen informovat prodávajícího o úmyslu vrátit zboží nebo o odstoupení od kupní smlouvy na dálku jednoznačným uvedením svého rozhodnutí písemnou formou prostřednictvím e-mailu ve stanovené lhůtě. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník použít Formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nedodrží 14-denní lhůtu na vrácení zboží nebo vrátí zboží, aniž informoval prodávajícího, prodávající není povinen vrátit částku zaplacenou zákazníkem.

52. Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží problém, zákazník může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected].

53. Zboží je možné vrátit do skladu “WOW Tea”: FHB Group, s.r.o. (for WOW Tea), Logistics center – Vector park – Svaty Jur,Priemyselna 1637/3, 900 21 Svaty Jur, Slovakia,phone +421 947 917 017 (Toto telefonní číslo je vyhrazené pouze pro informace ohledně doručení objednávek). Zboží nelze vrátit osobně, prosíme pošlete ho zpět poštou nebo kurýrem.

54. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na dálku zákazníkům, “WOW Tea” je povinen vrátit celou vyplacenou částku do 14 dnů od data obdržení vráceného zboží skladem. Náklady na vrácení zboží se odečítají z částky, kterou spotřebitel zaplatil v souladu se smlouvou, s výjimkou, kdy zákazník vrátil zboží na vlastní náklady a informoval o tom i dodavatele.

54.1. Pokud si kupující již nepřeje svou objednávku, musí zboží vrátit na vlastní náklady společnosti ATOP LLC. Zákazník by pak měl poskytnout společnosti ATOP LLC číslo pro sledování zásilky. Když se společnost ATOP LLC ujistí, že bylo zboží odeslán zpět do skladu a nedošlo k poškození balíku, je jeho odpovědností vrátit peníze kupujícímu do 14 kalendářních dnů.

55. Prodávající má právo vrácení platby zadržet, dokud mu nebude zboží doručeno a neodpovídá za případnou ztrátu při vrácení zboží do skladu.

56. Vrácení částky se uskuteční bankovním převodem na účet uvedený ve formuláři pro odstoupení které lze stáhnout ZDE. Pokud platba je uskutečněna platební kartou nebo přes PayPal, částka bude vrácena na kartu nebo účet, ze kterého se platba uskuteční.

57. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na dálku, zákazník musí vrátit zboží bez zbytečného odkladu prodávajícímu “WOW Tea” a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy uživatel oznámí své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za splněnou, pokud zákazník předloží písemné informace o rozhodnutí prodávajícímu “WOW Tea” před uplynutím 14 denní lhůty.

58. Lhůta pro výměnu lahví a sítek, z důvodu technické poruchy nebo rozbití je 15 dnů ode dne doručení zboží zákazníkovi. Zákazník má poskytnout důkaz (fotku nebo video) o technické chybě nebo fyzickém poškození. Po uplynutí tohoto období společnost “WOW Tea” má právo odmítnout vrácení nebo výměnu těchto výrobků. Láhve WOW TEA a limitované šálky NEJSOU vhodné do myčky. ATOP Ltd. Není odpovědná za poškození výrobků po umytí v myčce nádobí.

59. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy na dálku, zákazník je povinen si ponechat zboží přijatý od dodavatele, v původním stavu a bezpečně až do jeho vrácení.

60. V případě, že objednané, zaplacené zboží nelze dodat, prodávající informuje o tom zákazníka a vrátí zaplacenou částku do 14 dnů ode dne, kdy prodávající zjistí tuto skutečnost nebo od data, kdy zákazník žádá o ukončení smlouvy.

61. Podmínky vrácení nebo výměny zboží:

61. 1. Zákazník musí písemně informovat prodávajícího e-mailem s vyplněným formulářem pro vrácení zboží. V případě problémů s výrobky zákazník musí poskytnout fotografie nebo video materiál.

61. 2. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu v původním stavu, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.

61. 3. Pokud byl k produktu přiložen dárek, zákazník ho vrátí spolu s produktem;

61.4. Podle kupní smlouvy uzavřené na dálku může každý kupující, který je i spotřebitelem, vrátit neporušený produkt obchodním způsobem, bez uvedení objektivního důvodu reklamace do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Za náklady spojené s vrácením zboží se zavazuje a odpovídá kupující. Společnost ATOP LLC nepřevezme zboží zasláno prostřednictvím platby na dobírku.

61.5. Pokud chce kupující vrátit produkt, který byl zakoupen jako součást PROMO balíčku – kupujícímu bude účtována běžná cena ostatních produktů (nebo cena balíčku, pokud existuje aktivní promo balíček se stejnými produkty) poplatek bude také zaúčtován, (pokud je cena objednávky nižší než požadované minimum pro dopravu zdarma). Rozdíl v částce zaplacené kupujícím a v změněné ceně objednávky bude vráceno do 14 dnů od data vrácení produktu kupujícím.

62. Pokud vrácený produkt je v otevřeném/použitém stavu a nemůže být prodán jako nový, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vrácení částky zaplacenou zákazníkem při zadání objednávky, jakož i ostatní náklady na vrácení produktu.

wowtea-logo-white

Výsledky se mohou lišit: Příčiny obezity lidí mohou být odlišné, buď genetické nebo týkající se životního prostředí. Je třeba poznamenat, že výživa, rychlost metabolismu, množství pohybu a fyzická námaha se u jedinců liší. To znamená, že výsledky hubnutí se mohou také lišit, proto se nikdy nemluví o typickém případě. Všechny přísady pocházejí z přírodních zdrojů.

© 2024 WOW Tea Czech Republic. All rights reserved

Přidejte se do čekací listiny Informujeme vás, když je produkt opět k dispozici. Prosíme zadejte váš e-mail níže: