VERZENDINGN

69. De verkoper levert de online bestelde goederen via koeriersbedrijf GLS op het door de klant opgegeven adres. ATOP ltd. is niet verantwoordelijk als de bestelling de status “geleverd” heeft bij het koeriersbedrijf en de klant hier aanspraak op maakt. In dit geval moet de klant een aanvraag indienen dat hij de bestelling niet heeft ontvangen en deze aan ATOP ltd. overhandigen, zodat deze een onderzoek kan starten bij het koeriersbedrijf.


70. De verkoper voert de levering van goederen uitsluitend uit op het grondgebied van Nederland.


70.1.  Aangezien ATOP LLC een bedrijf is dat in de EU is gevestigd en zendingen worden verzonden vanuit het grondgebied van de EU, kunnen er douanebelastingen worden geheven bij levering aan de klant buiten de EU. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de mogelijke kosten die aan de douane in rekening kunnen worden gebracht.


71. De verkochte goederen gaan vergezeld van de nodige documenten en originele verpakking.


72. De levertijd bedraagt tussen de 2 en 4werkdagen. Een uitzondering hierop is punt 47.


72.1. PRIORITAIRE VERZENDING – De prioritaire verzending garandeert dat uw bestelling met prioriteit wordt verwerkt en uitgevoerd vóór de rest van de bestellingen. Dergelijke bestellingen worden ook met voorrang verwerkt en uitgevoerd in geval van voorraadtekort. Deze bestellingen zijn ook de eerste die voor bezorging bij het koeriersbedrijf worden afgeleverd. ATOP LLC kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het koeriersbedrijf de bestelling heeft vertraagd.


73. De bezorgkosten bedragen 4,90 EUR incl. btw.


74. De levering van bestellingen voor goederen met een waarde boven € 40,- (inclusief btw) is gratis voor de klant.


75. De gegevens met betrekking tot de leveringsvoorwaarden van de goederen zijn indicatief en de verkoper is er niet door gebonden om de levering op een bepaalde datum uit te voeren. Bij vertraagde levering heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.


76. Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen. Er kan een uitzondering gelden voor nederzettingen met een speciaal serviceschema.


77. Op de dag van bezorging ontvangt de klant een SMS en/of een e-mail van de koerier waarin staat dat er een zending in ontvangst moet worden genomen. Indien de klant niet wordt aangetroffen op de afgesproken dag en plaats en er geen andere persoon is om de zending voor hem in ontvangst te nemen, laat de koerier een briefje achter dat het adres is bezocht, samen met de contactgegevens. De zending wordt op verzoek teruggestuurd naar het kantoor van de koerier om in ontvangst te nemen. Als de klant de volgende dag geen contact opneemt met de verkoper of het koeriersbedrijf, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.


78. De klant heeft de mogelijkheid om de inhoud van de zending te openen en te onderzoeken voordat hij aan de koerier betaalt.


79. “WOW Tea” of een vertegenwoordiger van een koeriersbedrijf stelt de klant per telefoon of e-mail op de hoogte als onvoorziene omstandigheden de tijdige uitvoering van de levering verhinderen.


80. De klant gaat ermee akkoord dat het certificeren van de ontvangst van de goederen kan worden uitgevoerd door een persoon van wie, in de gegeven omstandigheden, kan worden afgeleid dat hij of zij de informatie zal doorgeven aan de klant, partij bij het contract.


81. De klant moet de goederen inspecteren op het moment van levering en overhandiging door de verkoper of koerier, en als er inconsistenties zijn met de bestelling, moet hij de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen.


82. Het risico van verlies of beschadiging van de gekochte goederen gaat over op de Klant op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de door koeriersbedrijf “WOW Tea” aangewezen persoon, de goederen in ontvangst neemt.

Resultaten kunnen variëren: Oorzaken voor overgewicht of obesitas verschillen van persoon tot persoon. Of het nu om genetische of omgevingsfactoren gaat, er moet worden opgemerkt dat voedselinname, stofwisselingssnelheden en niveaus van lichaamsbeweging en fysieke inspanning van persoon tot persoon verschillen. Dit betekent dat de resultaten van het gewichtsverlies ook van persoon tot persoon zullen verschillen. Geen enkel individueel resultaat mag als typisch worden beschouwd. Alle ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijke bronnen.

© 2024 WOWTEA. All rights reserved

Sluit je aan bij de wachtlijst Wij laten u weten wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder uw geldige e-mailadres achter.